خرید کردن برای عروسی

چند  روز دیگه عروسی داریم و شدیدا دنبال حاضرشدن برای جشن هستیم .اینجا هم من و سارگل و پدر جون داریم میریم خریدلبخندهورا

/ 32 نظر / 62 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صدرا

سلام سارگل جون دندون خرگوشی چرا جواب نظرها رو نمیدین نکنه با ما قهرین خانوم خوشکله ولی ....................... ما که دوستون داریم خیلی زیاد. و ...... هنوز منتظر عکسای خوشکلتونیم از کلار گرفته ، بابا بزرگ گرفته ،مهمونی ، عروسی ، استخر و .... هزار تا عکس دیگه ولی ........حیف [گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه] [گل][گریه][ماچ][خداحافظ]

صدرا

سلام سارگل جون دندون خرگوشی چرا جواب نظرها رو نمیدین نکنه با ما قهرین خانوم خوشکله ولی ....................... ما که دوستون داریم خیلی زیاد. و ...... هنوز منتظر عکسای خوشکلتونیم از کلار گرفته ، بابا بزرگ گرفته ،مهمونی ، عروسی ، استخر و .... هزار تا عکس دیگه ولی ........حیف [گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه] [گل][گریه][ماچ][خداحافظ]

صدرا

سلام مثل اینکه دوست داشتن ما........ شده یک طرفه چون از جانب شما که یچ خبری نمیشه آخه انرژی های مثبتمون داره ته میکشه کمک.... کمک....کمک.... انرژی مثبت میخوام چند دونه عکس از عروسی و ...... [گل][خنده][ماچ][خداحافظ]

صدرا

سلام مثل اینکه دوست داشتن ما........ شده یک طرفه چون از جانب شما که یچ خبری نمیشه آخه انرژی های مثبتمون داره ته میکشه کمک.... کمک....کمک.... انرژی مثبت میخوام چند دونه عکس از عروسی و ...... [گل][خنده][ماچ][خداحافظ]

صدرا

سلام مثل اینکه دوست داشتن ما........ شده یک طرفه چون از جانب شما که یچ خبری نمیشه آخه انرژی های مثبتمون داره ته میکشه کمک.... کمک....کمک.... انرژی مثبت میخوام چند دونه عکس از عروسی و ...... [گل][خنده][ماچ][خداحافظ]

صدرا

سلام مثل اینکه دوست داشتن ما........ شده یک طرفه چون از جانب شما که یچ خبری نمیشه آخه انرژی های مثبتمون داره ته میکشه کمک.... کمک....کمک.... انرژی مثبت میخوام چند دونه عکس از عروسی و ...... [گل][خنده][ماچ][خداحافظ]

صدرا

سلام مثل اینکه دوست داشتن ما........ شده یک طرفه چون از جانب شما که یچ خبری نمیشه آخه انرژی های مثبتمون داره ته میکشه کمک.... کمک....کمک.... انرژی مثبت میخوام چند دونه عکس از عروسی و ...... [گل][خنده][ماچ][خداحافظ]

صدرا

سلام مثل اینکه دوست داشتن ما........ شده یک طرفه چون از جانب شما که یچ خبری نمیشه آخه انرژی های مثبتمون داره ته میکشه کمک.... کمک....کمک.... انرژی مثبت میخوام چند دونه عکس از عروسی و ...... [گل][خنده][ماچ][خداحافظ]

صدرا

سلام مثل اینکه دوست داشتن ما........ شده یک طرفه چون از جانب شما که یچ خبری نمیشه آخه انرژی های مثبتمون داره ته میکشه کمک.... کمک....کمک.... انرژی مثبت میخوام چند دونه عکس از عروسی و ...... [گل][خنده][ماچ][خداحافظ]

سمیرا

سلام. زیبایی شما در پس زیبایی سارگل جان پنهان شده. لطفا از خودتون هم عکس بزارید.