/ 2 نظر / 15 بازدید
حسام

سلام از اول تا همینجا همرو دیدم ماشا... ب خونواده خوبتون ایشا... مث عکساتون همیشه خوش و خرم باشین میگمآ من 20 سالم نیس هنوز سارگل رو کی عروسش میکنی من بیام تو صف خاسگاراش؟(جدی میگمآ) فک کنم دارم ب مامان سارگل پیام میدم.پ ج بدی ها.منتظرمآآآآ

نگار

فداش[ماچ]