ڪﺴﺎﯾﯽ ڪﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﯼ ﺭﻧﮓ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺭﻧﮓ ﺑﻮﺩﻥ،ﻋﯿﺪﺷﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭڪ! ڪﺴﺎﯾﯽ ڪﻪ ﺗﻮ ﻏﻤﻬﺎﺷﻮﻥ ڪﻨﺎﺭﺷﻮﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﺗﻮﺷﺎﺩﯾﻬﺎﺷﻮﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ڪﺮﺩﻥ،ﻋﯿﺪﺷﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭڪ! ڪﺴﺎﯾﯽ ڪﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭﺩﻟﻤﻮ ﺷڪﻮﻧﺪﻥ ﻫﻢ ،ﻋﯿﺪﺷﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭڪ! ڪﺴﺎﯾﯽ ڪﻪ ﺭﻭﺯﺧﻤﻬﺎﺷﻮﻥ ﻣﺮﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺭﻭﺯﺧﻤﻬﺎﻡ ﻧﻤڪ ﭘﺎﺷﯿﺪﻥ ﻫﻢ ،ﻋﯿﺪﺷﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭڪ! ڪﺴﺎﯾﯽ ڪﻪ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯽ ڪﺮﺩﻣﻮ ﺩﺭﺣﻘﻢ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ڪﺮﺩﻥ ﻫﻢ ﻋﯿﺪﺷﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭڪ پیشاپیش عید فطر مبارک :))

/ 2 نظر / 25 بازدید
صدرا

سلام سرکار خانم مجیدی بزرگواری شما در متن فوق به وضوح دیده میشود. همسر بودن و مادر بودنتان هم در برخورد با همسر مهربونتون و دخمل گلتون بر کسی پوشیده نیست. از خدای مهربون میخوام در این ایام هر چی خوبی [گل] خوبی [گل] و خوبی هست به پاس این همه [گل][گل][گل][گل][گل][گل]محبت بی منت[گل][گل][گل][گل][گل] به شما ارزونی کنه. نماز و روزه هاتون قبول عیدتون هم مبارک[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

نگار

عید شمام مبارک