/ 3 نظر / 72 بازدید
صدرا

سلام به بابا بزرگ عزیز سارگل و مامان خوشکل سارگل خانوم و بابا جون مهربونش [گل][خنده][ماچ][خداحافظ]

صدرا

سلام به بابا بزرگ عزیز سارگل و مامان خوشکل سارگل خانوم و بابا جون مهربونش [گل][خنده][ماچ][خداحافظ]

سمیرا

وای خدای من شما به زیبایی یک فرشته هستید خانم مجیدی